Astrologi

Det finns en egen ordning i universum, från atomen till solsystemet, som människor i alla tider har försökt hitta metoder för att förstå. Någonstans mellan mikrokosmos och makrokosmos letar vi människor efter nyckeln som kan få vår värld att framstå som logisk och begriplig.

Vi föds vid ett visst datum, en viss tidpunkt, och landar därmed in i jordens energifält. Livsbetingelser och vibrationer i detta energifält avgör till stor del det specifika agerande- och reagerandemönster som kommer att karaktärisera våra liv. Genom att titta på hur planeterna stod i just ditt födelseögonblick går det att bland annat förstå de grundläggande psykologiska livsmönster som driver dig, var du kommer ifrån och vart du är på väg, dina livspassager, vem du är i olika aspekter av dig, privat, på jobbet och i relationer och var du befinner dig just nu.

I astrologin framträder ett tydligt svar på varför du är här, dina gåvor och utmaningar såväl som vad din själ längtar efter att både uppleva och hela.

SÅ HÄR SER EN GUIDNING UT:

Första sessionen är en genomgång av din astrologiska karta samt dina personliga numerologiska siffror, där du även har möjlighet att ställa frågor.                  Besöket tar drygt en timme och kostar 1500 kr.

Ofta sätter en förändringsprocess sätter igång och du känner kanske behov av en uppföljning för en djupare förståelse och samtal. Många återkommer en gång om året för stöd i livsprocessen.
En uppföljning tar ca en timme och kostar 800 kr.

PÅ DISTANS?

Jag kan även ge Astrologisk guidning på distans med hjälp av FaceTime, whatsapp eller telefon.       Betalning sker då i förväg, till bg 229-1425 eller swish 070 090 3788