Historia

Numerologins rötter kan spåras cirka 10 000 år tillbaka till Egypten och Babylonien. Pytagoras, som utvecklat många av matematikens grundläggande satser, är den som anses startat numerologins utveckling i västvärlden. Redan då, cirka 500 f.Kr i Grekland, lade han fram principen: Varje grundläggande begrepp motsvaras av tal som är deras egentliga väsen.

Vid 1900-talets början inleddes den moderna fasen av numerologin genom en amerikan vid namn L. Dow Baillet tillsammans med flera samtidiga tänkare och vetenskapsmän.