Kursfördjupning

Om du efter den astrologiska introduktionsworkshopen får lust att lära dig mera om ditt horoskop på ett både teoretiskt men också integrerande sätt finns möjligheten till fördjupning in i ditt horoskop, din *Blueprint*, genom Planet-tema-workshopen.

Astrologisk fördjupning – en workshop för varje planet.

Tanken är att du steg för steg kan närma dig förståelsen av astrologin samtidigt som just din *Blueprint* eller astrologiska karta blir tydlig för dig. Jag kommer under dessa sammankomster gå igenom var och ens horoskop och berätta om den allmänna betydelsen av den aktuella planetens placering och vad det kan innebära. Om du har lust att dela med dig av hur den påverkan har utspelat sig i ditt liv finns det rik möjlighet för det. På det sättet blir denna aspekt dels tydligare integrerad i dig och dels får de andra deltagarna i tur och ordning höra om våra olika sätt att uppleva livet och alltså en större förståelse för någon annas väg.

Varje sammankomst inleds med en stunds tystnad och en kort ’sharing’ så alla kan lämna det man just kommit från och landa in i nuet och närvaron, i det vi skapar tillsammans.

Planeter eller punkter jag tänker fokusera på är :

Månen – det inre lilla barnet och modern

Pluto – själens resa

Månens Norra och södra Nod – vart vi kommer ifrån och vart vi är på väg

Chiron – den ursprungliga känsligheten /sårbarheten

Saturnus –  mognadsresan genom livet