Filosofi

Människan är en energivarelse. Det som stöder hennes energiflöde håller henne frisk, det som blockerar energin gör henne sjuk. Vid energiläckage som ofta uppkommer efter svåra upplevelser eller motgångar, kan kroppen skapa blockeringar för att stoppa energiläckaget, precis som när blodet koagulerar vid blödning.

Energiblockeringarna kan på sikt – om de inte får hjälp att låsas upp – sänka energin och ge upphov till symptom och sjukdom. Det kan gälla såväl kroppsliga som känslomässiga eller mentala symptom.

Genom att medvetandegöra och behandla blockeringarna (felinställda bioelektriska frekvenser) med information som neutraliserar dem kan vi eliminera spärrarna och frigöra energiflöden som startar en självläkning.