Bioresonans

Bioresonans är en kvantmedicinsk analys- och behandlingsteknik som är resultat av forskning och utveckling inom rymdmedicin.
Ditt inre är som ett ständigt böljande hav av energivågor (oscillationer). När du är i balans vibrerar dina organ med normala elektromagnetiska svängningstal. När du är i obalans kan det avläsas med bioresonans som avvikande frekvenser i organ och även emotionellt. Systemet sänder ut information om energivågor och ”lyssnar” efter resonansen från din kropp. Vid felfrekvenser i organ  ”stämmer” systemet energifälten i kroppen. Bioresonans verkar genom information om elektromagnetiska svängningstal. Metoden har nära samband med homeopati, vilken till sin natur är information om energifrekvenser.

Så här går det till: Jag använder ett system som heter CoRe Inergetix, utvecklat i Tyskland och USA. Vi samtalar medan jag läser av och behandlar energifrekvenserna i dina organ. Förändringarna kan ses  på datorskärmen. Metoden har bäst effekt om vi även ger homeopatmedel och eventuella naturmediciner som föreslås för dig av systemet.