Läkande behandling

Med energimedicin kan vi balansera avvikande energifrekvenser så att du kan läkas av dig själv. De energimedicinska metoder vi använder är medvetandegörande samtal för hälsa, homeopati och bioresonans.

Vissa symtommönster bör behandlas försiktigt och tar längre tid att läka, till exempel hudproblem och astma/allergier. Andra problem, till exempel trötthet eller nedstämdhet får ofta en omedelbar vändning.

Så här går behandlingen till:

Du får homeopatiska preparat och vid behov rekommenderar jag näringsämnen och örtmediciner. Under samtalets gång behandlas du med bioresonansterapi. En terapibehandling bör omfatta en första konsultation och minst en uppföljning efter en månad. Forändringsprosessen tar tid, lager ska skalas av och mönster ska ändras. För jobbet behövs stöd. Min erfarenhet är därför att 4-5 besök under ett år ger bäst resultat.Första behandlingstillfället tar 1,5 tim och omfattar även en kort mailuppföljning efter cirka tio dagar. Arvode 900 :- Följande konsultationer tar cirka 1 timme. Arvode 600:- kronor.

På distans?

Jag kan även ge homeopatisk behandling på distans med hjälp av Skype eller telefon. Sänd mig då en bild av Dig i förväg och döp bilden till ditt kompletta namn samt födelsedag och år.

 

Här kan du boka din behandling