Homeopati

Homeopati är biokemisk medicin som påverkar kroppens informations- och energisystem. Preparaten innehåller information om elektromagnetiska frekvenser som kan påverka såväl den fysiska kroppen som känslor och tankar. Informationen fungerar som en kod som låser upp blockeringar i biologiska energisystem. Detta kan liknas vid en magnetremsa som öppnar tillgången till ”energikontot” och inleder processen för att återställa optimalt energiflöde.

Klassisk homeopati innebär att man fokuserar på hela människan och det mönster som bildas av de psykiska och fysiska symtomen tillsammans. Även akuta ”lokala” besvär kan behandlas med homeopati och med lite kunskap kan man behandla sig själv vid akuta besvär.

Homeopatiska medel kan i de flesta EU-länder köpas på vanliga apotek. I Sverige kan de köpas på specialapotek. Dagens homeopater kan ladda medel själva med hjälp av bioresonanssystem.