Välja verklighet

Tappat riktningen?

Astronumerologi

Känner du att du inte riktigt hittar meningen med ditt liv, att du har kört fast i samma trista hjulspår eller befinner dig i ett vägskäl? Kanske det finns friktioner i dina relationer?
Idag finns flera flera metavetenskaper, bl a numerologin, vars metoder kan hjälpa dig att skaffa dig en överblick över din livssituation, vart du kommer ifrån och vart du är på väg. Såväl dina talanger som dina utmaningar belysas samt vad som får dig att känna bäst ”flow” i livet. Först när du identifierar din livssituation, och fått kunskaper om varför du hamnat snett, kan du sätta ut en ny medveten riktning.

Ur balans?

Homeopati

Har du fysiska symtom som magbesvär, huvudvärk eller hormonstörningar? Går du och bär på en gammal sorg, känner oro eller har problem att sova?
Livets törnar sätter sina spår. Upprepade negativa erfarenheter blir som en strypning av flödet i kroppen. Det vi kallar symtom. På samma sätt som ditt kreditkort bara fungerar om du slår in din kod på betalningsdosan så fungerar också en homeopatisk behandling. De homeopatiska medlen innehåller koden med information till ditt elektromagnetiska fält, och därmed till cellerna, som hjälper kroppen att frigöra låsningar och sätta igång en självläkning.