Temakvällar

Är du nyfiken på att veta mera om flera aspekter av dig själv, hur du fungerar bäst samt vilka gåvor och utmaningar du har?

Bjud in minst 8 personer hemma hos dig så kommer jag dit eller kom till min rofyllda kurslokal hemma hos mig!

Jag erbjuder en afton med Numerologi och en afton med Astrologi. Både siffrornas magi och planeternas placering när du föddes spelar en stor roll för den du är menad att vara.

Numerologikväll: Vad är numerologi, hur påverkar siffrorna dig – de 9 olika grundtyperna med koppling till färger och organ, överblick av den numerologisk kartan med de olika aspekterna av människan. En liten fikapaus har vi innan vi börjar med egna praktiska räkneövningar, genomgång både av din uträknade livsväg och ditt personliga år – den energin du befinner dig i just nu.

Astrologikväll: Vad är astrologi, de 4 elementen – eld, luft, jord och vatten. Månens och solens påverkan i just ditt horoskop, de 4 olika fasetterna av dig – första intryck, privat, i relation och yrkesmässigt. Vi kommer även fördjupa oss i livets naturliga astrologiska övergångar och vad som är meningen med dem. Om lust finns kommer vi dela med oss till varandra om våra gåvor så de blir synliggjorda.

Människan påverkas både av harmoni och disharmoni. Både Numerologi och Astrologi kan vare ett enastående redskap för att skapa harmoni så du kan leva ett liv med ökad livskvalitet. För är du medveten om din livsuppgift, din grundenergi och dina utmaningar  får du lättare att lyssna, hitta din rätta väg i livet och börja dela med dig av Din gåva till världen. Även dra till dig människor som är stödjande för dig.

Både Numerologi och Astrologi har för många människor varit nyckeln till ett bättre liv.

200 pr person