Partnersamtal

Längtar du efter att förstå din partner bättre, att fördjupa relationen eller att lösa pågående konflikter i din relation?

Med numerologins och astrologins hjälp utgår vi från era olika styrkor och utmaningar. Det blir tydligt varför just ni har valt varandra och vad ni kan göra för att stödja den andra så att den kan växa och leva ut sin fulla potential. Det kan leda till båda tårar, skratt och fram för allt befrielse när mönster, präglingar och drivkrafter blir tydliga.