Guidning

Känner du att du har kört fast i samma hjulspår, är mitt i en livskris eller letar efter meningen med ditt liv? Astronumerologi kan vara en av nycklarna för att du bättre ska förstå din livssituation. Bakåt i historien, nu och framåt i tiden.

Med siffrornas och planeternas hjälp klargörs dina styrkor och utmaningar, din livsväg, vad som får dig att må bra och hur du bäst får ”flow” i ditt liv.

Livet har en rytm och rör sig i cykler, dels i generella större cykler som är lika för oss alla, dels i specifika individuella cykler. Vi fördjupar oss därför i just dina livspassager och brytpunkter. Dessa är viktiga tidpunkter som ofta upplevs som ”livskriser”.

Varje år i ditt liv har en speciell innebörd och det kan vara bra att leva i synkronicitet med den påverkan som just nu finns i ditt liv. Därför tittar vi närmare på ditt nuvarande år och nästa. Vi avslutar med att undersöka vilka perioder som kan vara gynnsamma för investeringar, förälskelse, partnerskap, resor, flytt och så vidare, i fyramånadersperioder framåt i tiden.

Så här ser en guidning ut:

Ofta behövs bara en guidning. Min erfarenhet är dock att en förändringsprocess sätter igång och du känner kanske behov av en uppföljning för en djupare förståelse. Besöket tar ca 1 1/2 – 2 timmar och kostar 1200 kr.
En uppföljning tar ca 1 timme och kostar 600 kr.

På distans?

Jag kan även ge homeopatisk behandling/AstroNumerologisk guidning på distans med hjälp av Skype eller telefon.  Betalning sker då i förväg, till bg 229-1425.

 

Här kan du boka din guidning