AstroNumerologi

Det finns en egen ordning i universum, från atomen till solsystemet, som människor i alla tider har försökt hitta metoder för att förstå. Någonstans mellan mikrokosmos och makrokosmos letar vi människor efter nyckeln som kan få vår värld att framstå som logisk och begriplig. Numerologi är en av dessa metoder, en studie i siffrornas magi sedan urminnes tider. Även om metoden innehåller en viss dos av mystik innebär den ett praktiskt och metodiskt tillvägagångssätt för att, med hjälp av ditt namn och födelsedata, räkna ut och lösa gåtan om just dig som individ, din personlighet och livsmönster. Även gynnsamma perioder för olika förehavanden såsom resor, flytt, partnerskap och stora livskliv går att läsa ur siffrornas rytm i ditt numeroskop.

Astrologi är en annan metod. Vi föds vid ett visst datum, en viss tidpunkt, och landar därmed in i jordens energifält. Livsbetingelser och vibrationer i detta energifält avgör till stor del det specifika agerande- och reagerandemönster som kommer att karaktärisera våra liv. Genom att titta på hur planeterna stod i just ditt födelseögonblick går det att bland annat förstå de grundläggande psykologiska livsmönster som driver dig, vad du är bra på, vad som utmanar dig, vem du är när du bara är du och vem du blir i partnerskap.

Både i numerologin och astrologin framträder ett tydligt svar på varför du är här, vad du ska lära dig bemästra och vad som kan kännas som utmaningar.

För priser och hur det går till – tryck på GUIDNING högst upp på sidan.